Bas
PRO ÖVNINGAR
FAVORIT
Like
Skapa

Enkelslalom

Här placerar du ut 4 till 7 stolpar eller hinderstöd på en rak linje med 6 till 10 meters mellanrum. Rid sedan slalom mellan stolparna. Övningen kan göras i skritt, trav och galopp. I galoppen kan du behålla samma galopp eller lägga in ett byte vid varje båge. Utmaningen ligger i att få bågarna lika stora och att få hästen att jobba liksidigt.
Läs mer
VISA BANSKISS
Se liknande övningar