Alla nivåer
PRO ÖVNINGAR
FAVORIT
Like
Skapa

Hur ofta bör du hoppa din häst?

En vanlig fråga är just hur ofta man bör hoppa sin häst. I den här videon berättar Henrik von Eckermann om sitt träningssystem; om hur ofta han brukar hoppträna sina hästar och hur han ändrar upplägget beroende på hur tävlingarna ligger. Se hela filmen för att ta del av hans tips och råd!

Se liknande övningar