Medel
FAVORIT
Like
Skapa

Börja hoppa vattenmatta

Lena Bredberg berättar hur hon brukar börja träna på titthinder så som vattenmattor. Hon menar att eftersom alla hinder är lika konstiga för den unga hästen så är det lika bra att ställa fram titthinder direkt.

  • Ryttare: Maria Blumenthal på Chalexi
Se liknande övningar