Medel
PRO ÖVNINGAR
FAVORIT

Parallellförskjuten kombination

En parallellförskjuten kombination innebär att hindren inte står rakt bakom varandra, utan att ett av hindren är förskjutet åt sidan. I den här övningen visar Maria Blumenthal hur du kan hoppa på två olika sätt i en sådan kombination.
VISA BANSKISS
Se liknande övningar